Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 roku wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie: - przygotowywania, dostarczania i wydawania gorących dwudaniowych posiłków, zwanych dalej posiłkami, w dwóch miejscach będących w dyspozycji Wykonawcy na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., zwany w dalszej części MOPS (spożywanie wydanych posiłków odbywa się w tych miejscach)- maksymalnie 39.764 sztuk, - przygotowania gorących dwudaniowych posiłków, zapakowania i dostarczania w specjalnych termosach przez Wykonawcę do Środowiskowego Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. na os. Pułanki 10 - maksymalnie 5.040sztuk, - przygotowania gorących dwudaniowych posiłków, zapakowania w pojemniki jednorazowego użytku i przygotowania do odebrania przez pracowników MOPS do dostarczenia do miejsca zamieszkania osób uprawnionych, które decyzją administracyjną mają przyznane posiłki wraz z dowozem - maksymalnie 9 324 sztuk. Łączna maksymalna liczba posiłków 54.128 szt. Liczba dni żywieniowych: 252 dni roboczych. Wykonawca, który uzyska niniejsze zamówienie zobowiązany jest również do przejęcia pracowników Zamawiającego w trybie art. 231 kodeksu pracy. Wykonawca w związku z przejęciem zadania realizowanego przez Zamawiającego zgodnie z art. 231 k.p. będzie pracodawcą dla następujących pracowników: - kucharz- 1 osoba, 1 etat, - pomoc kuchenna- 1 osoba, 1 etat

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się