Dostawa urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości obejmująca:
- urządzenie szorująco - zbierające do mycia powierzchni wodoodpornych z wyposażeniem – 1 szt.,
- profesjonalna wysokociśnieniowa myjka bez podgrzewania wody elektryczna mobilna – 1 szt.,
- profesjonalne mobilne urządzenie do mycia parowego – parownica – 1 szt.,
- wózek do sprzątania (serwisowy) stref specjalnych (o zaostrzonym reżimie higieniczno - sanitarnym) z wyposażeniem i osprzętem – 2 szt.,
szczegółowe wymagane parametry zawierają załączniki do SIWZ nr 2-1 do 2-4 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż sprzętu, szkolenia personelu Zamawiającego oraz obsługę gwarancyjną.
2. Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się