Przetarg nieograniczony na dostawę i wykonanie usługi wymiany glikolu w instalacjach kolektorowych na terenie Gminy Rząśnia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie usługi wymiany glikolu w 1029 instalacjach kolektorowych na terenie Gminy Rząśnia. Przez glikol rozumie się wodny roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami zabezpieczającymi antykorozyjnie całą instalację. Temperatura krzepnięcia do – 35oC. Glikol musi być w 100% biodegradowalny z inhibitorami korozji. Nie dopuszcza się do stosowania glikolu na bazie gliceryny odpadowej oraz jakichkolwiek domieszek tj.: glikolu etylenowego, pentahydratu boraksu. Ze względu na możliwość przedostania się glikolu do wody użytkowej, płyn solarny musi posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania w przemyśle spożywczym. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę glikolu w 1029 instalacjach solarnych na:
a) obiektach mieszkalnych (własność osób fizycznych, 993 instalacje),
b) obiektach mieszkalnych (własność osób prawnych, 16 instalacji),
c) komunalnych obiektach użyteczności publicznej (20 instalacji).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a także szczegółowe obowiązki wykonawcy określa projekt umowy stanowiący integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się