Usługa cateringu dla Szpitala

» Opis zapytania

Usługa cateringu dla pacjentów zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo cenowy.
1.Przedmiotem zamówienia jest: Usługa cateringu dla pacjentów polegająca na przygotowaniu posiłków i dostarczaniu ich do miejsca dystrybucji wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się w budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, przy ul. Miodowej 14, 42-400 Zawiercie, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.


1.1.Przewidywana średnia ilość wydanych posiłków (osobodni) w skali 3 (trzech) miesięcy wynosi ok. 24 275,
w tym: Ilość łóżek – 389,
w tym:
1. Dieta podstawowa – 5 900 osobodni,
2. Dieta lekkostrawna – 12 000 osobodni,
3. Dieta dziecięca - 920 osobodni,
4. Dieta cukrzycowa – 4 375 osobodni,
5. Dieta płynna – 950 osobodni,
6. Dieta papkowata – 130 osobodni.

Rodzaje diet:

-Dieta podstawowa – 3 posiłki, wyszczególnione (kcal.-białko:9gr.-tłuszcz:9gr.-węglo: 9gr.),
-Dieta lekkostrawna – 3 posiłki, wyszczególnione (kcal- białko:9gr.-tłuszcz:9gr.-węglo:9gr.),
-Dieta dziecięca - (1 do 18 lat) – 4 posiłki wyszczególnione (kcal-białko:9gr.- tłuszcz:9gr.- węglo:9gr.),
-Dieta cukrzycowa – 4 posiłki, wyszczególnione (kcal- białko:9gr.-tłuszcz:9gr.- węglo:9gr.),
-Dieta płynna – kleiki -3 posiłki, wyszczególnione (kcal-białko:9gr.- tłuszcz:9gr.- węglo:9gr.),
-Dieta papkowata - 3 posiłki, wyszczególnione (kcal.-białko:9 gr.-tłuszcz:9 gr.-węglo:9 gr.).

Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia, a w szczególności:
- Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
- Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) CAC/RCP 39 – 1993,
- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności i żywienia (t.j. DZ. U. z 2017 poz. 149),
- Norm HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli),
- oraz z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się