Dostawa artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1a do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagana jest sprzedaż i dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zlokalizowanych w Lublinie oraz w Stalowej Woli.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się