Sprzęt i środki dekontaminacyjne dla modułów dekontamiancaji masowej i dekontamiancji ratowników

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i środków dekontaminacyjnych i dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i dekontaminacji ratowników, zgodnie z podziałem na części: Zadanie I: Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne dla modułów dekontaminacji masowej – 1 kpl., Zadanie II: Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne dla ratowników – 3 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWIZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia". Dostawa do siedziby KW PSP w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się