Dostawa gazów medycznych i technicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych do Zamawiającego wraz z rozładunkiem i dostarczeniem towaru na wskazane miejsce oraz dzierżawą zbiornika, butli i osprzętu określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ, o łącznej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się