dostawa ostrzy i strzyżarki chirurgicznych, koszy i stelaży na odpady, rękawic gospodarczych, wózków serwisowych do sprzątania, naczyń i sztućców jednorazowego użytku, środków czystości, ścierek różnych, termometrów do lodówek

» Opis zapytania

dostawa ostrzy i strzyżarki chirurgicznych, koszy i stelaży na odpady, rękawic gospodarczych, wózków serwisowych do sprzątania, naczyń i sztućców jednorazowego użytku, środków czystości, ścierek różnych, termometrów do lodówek. Szczegółowy opis zamówienia stanowią formularze cenowe:
Pakiet nr 1 - dostawa jednorazowych ostrzy do strzygarek typu 9660;
Pakiet nr 2 - dostawa koszy pedałowych, stelaży na odpady;
Pakiet nr 3 - dostawa rękawic gospodarczych przeznaczonych do prac domowych i sanitarnych;
Pakiet nr 4 - dostawa części zamiennych do mopów typu SPRINT lub im równoważne;
Pakiet nr 5 - dostawa naczyń i sztućców jednorazowego użytku;
Pakiet nr 6 - dostawa środków czystości I;
Pakiet nr 7 - dostawa środków czystości II;
Pakiet nr 8 - dostawa ścierek jednorazowego użytku I;
Pakiet nr 9 - dostawa ścierek kuchennych, do podłóg i zmywaków II;
Pakiet nr 10 - dostawa termometrów do lodówek;
Pakiet nr 11 - dostawa wózków serwisowych;
Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się