Dostawa pochłaniaczy oraz pojemników awaryjnych do aparatu tlenowego ewakuacyjnego ATE-1

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pochłaniaczy oraz pojemników awaryjnych do aparatu tlenowego ewakuacyjnego ATE-1. Ilość pochłaniaczy oraz pojemników została określona w załączniku do SIWZ - formularz cenowy. Wymagania jakie muszą spełniać pochłaniacze i pojemniki zostały określone w załącznikach nr 2a i 2b - opis przedmiotu zamówienia oraz klauzuli jakościowej (załącznik nr 4 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się