usługa w zakresie całodziennego żywienia pacjentów LCO im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie całodziennego żywienia pacjentów LCO im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do siwz oraz załącznikami do niej w tym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4.

1.1.
a) usługa w zakresie całodobowego żywienia pacjentów niekomercyjnych Zamawiającego na podstawie stosownego jadłospisu (śniadanie, obiad, kolacja) w przewidywanej ilości około 28500 osobodni, nie mniej jednak niż 25000, w ciągu 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, w tym dzieci do 18 roku życia( śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek) - około 450 osobodni, nie mniej jednak niż 250 w ciągu 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy,
b) usługa żywienia pacjentów komercyjnych Zamawiającego (śniadanie, kolacja) w przewidywanej ilości około 300 osobodni, nie mniej jednak niż 150, w ciągu 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy,
1.2. Zakres świadczonych przez Wykonawcę usług obejmuje w szczególności:
a) dostarczanie gotowych posiłków do siedziby Zamawiającego, z podziałem na diety,
według dziennego zapotrzebowania Zamawiającego,
b) dostarczenie gotowych posiłków wzbogaconych – śniadania i kolacje, o których mowa w ust. 2.1 pkt b) powyżej,
c) podawanie posiłków do łóżek pacjentów,
d) sprzątanie naczyń po posiłkach,
e) mycie i dezynfekcja naczyń,
f) odbieranie odpadów,
g) wywóz odpadów,
h) inne obowiązki i czynności wynikające z załączonego Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego postępowania oraz obowiązujących przepisów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się