Dostawy materiałów jednorazowego użytku do przeprowadzania procesu sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części.

» Opis zapytania

Dostawy materiałów jednorazowego użytku do przeprowadzania procesu sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,
ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części: Część 1: rękawy papierowo-foliowe - zawiera 8 pozycji asortymentowych,
Część 2: papier krepowy - zawiera 2 pozycje asortymentowe,
szczegółowo określone w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:
33.77.20.00-2.
Szacunkowy wykaz dostaw na czas obowiązywania umowy zawiera „Formularz cenowy” - załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2017 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się