Przetarg nieograniczony na zakup kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

1. Postępowanie w trybie przetargu niegraniczonego na dostawę kompleksowego wyposażenia
do pracowni gastronomicznych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dla poszczególnych części:
1) Część pierwsza - dostawa kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a do SIWZ
2) Część druga – dostawa kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznej
dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu
– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ.
3) Część trzecia – dostawa kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1c do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż sprzętów w miejscach wskazanych przez zamawiającego oraz usunięcie opakowań z miejsca dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.