Dostawa dawkomierzy promieniowania.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 90 sztuk dawkomierzy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
b) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami.
c) posiadać komplet dokumentacji technicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się