Zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych (dot. tylko pakietu 1) oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 3 spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych (dot. tylko pakietu 1) oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 3 spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie będzie realizowane w częściach tj. w 3 pakietach: jeden pakiet to jedno spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w jednym mieście. Zamówienie składa się z następujących pakietów: Pakiet 1 – Toruń – 1 grudnia 2017 r. godz. 9-15, Pakiet 2 – Kraków – 14 grudnia 2017 r. godz. 12-18, Pakiet 3 – Warszawa – 15 grudnia 2017 r. godz. 10-16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie z prawem opcji: Tak - zgodnie z informacjami zawartymi w zał. nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2017 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się