Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla Mieszkańców w kuchni Domu Pomocy Społecznej im.Małżonków Terakowskich w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej 21

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania całodziennego wyżywienia dla 71 Mieszkańców , w kuchni Zamawiającego .Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków,w zależności od ilości Mieszkańców przebywających w DPS. Zakres zadania oraz dane ilościowe składników zamówienia opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ jako procedura postępowania w procesie żywienia. Zamawiający bezwzględnie wymaga aby posiłki będące przedmiotem niniejszego postępowania przygotowywane były w kuchni Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia od 01.01.2018r do 31.12.2019r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się