dostawa laboratoryjnego automatu myjąco-dezynfekującego stanowiącego wyposażenie ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnego automatu myjąco-dezynfekującego stanowiącego wyposażenie ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, tj. „Parametry Techniczne”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Narzędzia do utrzymania czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się