Dostawa tlenu medycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika oraz dostawa tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, w ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do siwz.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
- Część I obejmuje: dostawę tlenu ciekłego do zbiornika usytuowano na terenie siedziby zamawiającego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego o pojemności 3000 kg z parownicą o wydajności 72 m3/h.
- Część II obejmuje: dostawę tlenu medycznego w butlach o poj. 50l., 10l., 5l. i 2l. aluminiowych z zaworem zintegrowanym wraz dzierżawą butli (dzierżawa butli 2 l. ze zintegrowanym zaworem obejmować będzie 60 dni w ciągu trwania umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

ul. J. Fałata 2
Bystra 43360
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
ul. J. Fałata 2
Bystra 43360
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się