Świadczenie usług żywienia pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SP ZOZ MSW w Koszalinie ul. Lelewela 58, Słupsk.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywienia pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SP ZOZ MSW w Koszalinie, Słupsk ul. Lelewela 58. Zakres usługi obejmować będzie:
- przygotowania posiłków w kuchni zewnętrznej należącej do Wykonawcy;
- transport gotowych posiłków do miejsca ich dystrybuowania - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Lelewela 58 Słupsk,
- odbiór pojemników do przewożenia posiłków i mycie ich w siedzibie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się