Zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową XXXII Konferencję Koordynatorów Transplantacyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową XXXII Konferencję Koordynatorów Transplantacyjnych (szkolenie osób, których czynności wpływają na jakość komórek, tkanek i narządów oraz bezpieczeństwo biorców i dawców) dla łącznie 300 osób (trzystu osób), które odbędzie się w jednym z preferowanych przez Zamawiającego terminie, tj. 14-15.11.2017 r.; 16-17.11.2017r. ; 20-21.11.2017 r. lub w innym terminie w dni powszednie (poniedziałek-piątek) do 10.12.2017 r. uzgodnionym z Zamawiającym
w ramach zadania realizowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz zadań statutowych Poltransplantu realizowanych z planu finansowego wydatków bieżących jednostki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
4Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy Pzp.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się