Dostawa sprzętu gospodarczego dla OT pozostających na zabezpieczeniu 34 WOG w Rzeszowie – zamówienie z podziałem na 3 części

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawę sprzętu gospodarczego dla OT pozostających na zaopatrzeniu 34 WOG w Rzeszowie.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części (3 zadania) i swym zakresem obejmuje dostawę następującego asortymentu:
1) Część nr 1 (Zadanie nr 1) – asortyment I – dostawa sprzętu gospodarczego:
dozowniki plastikowe, drabiny aluminiowe, godła państwowe, grabie metalowe, kłódki pałąkowe, komplety MOP, kosze uchylne na śmieci, lustra biurowe, myjki teleskopowe, podkłady pod fotel, pojemniki na ręczniki papierowe, popielnice stojące, przedłużacze elektryczne, ściągacze wody, tabliczki przydrzwiowe, uchwyty plastikowe na papier toaletowy, wiadra MOP, wieszaki łazienkowe na ręczniki, zegary ścienne, zestawy do sprzątania z wózkiem, łopaty do śniegu, szczotki do użytku domowego, szczotki do zamiatania ulic, szufelki plastikowe ze zmiotką, szczotki do WC z pojemnikiem.
2) Część nr 2 (Zadanie nr 2) – asortyment II – dostawa sprzętu gospodarczego:
Baterie alkaiczne, drążki teleskopowe, do zasłony prysznicowej, koszulki krystaliczne na spis inwentarza, maty gumowe, wycieraczki gumowe, zasłony prysznicowe.
3) Część nr 3 (Zadanie nr 3) – asortyment III – dostawa sprzętu gospodarczego:
Odkurzacze wielofunkcyjne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5A do SIWZ (Zadanie nr 1), Załączniku nr 5B do SIWZ (Zadanie nr 2), Załączniku nr 5C do SIWZ (Zadanie nr 3).
UWAGA:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy dokonuje zakupów po cenach jednostkowych niższych od kwoty 3500 zł brutto/szt.(j.m.). Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zaoferowana cena jednostkowa będzie równa lub większa od kwoty 3,5 tys. zł brutto – oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, dostarczony
w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi wraz z ulotką informacyjną lub etykietą potwierdzającą wymagany opis produktu, ilość, rodzaj, parametry oraz jego przeznaczenie.
5. Przedmiot zamówienia nie może nosić śladów używania i uszkodzenia.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego:
1) Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury, ul. Konopnickiej 5, 35-211 Rzeszów;
2) Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury, ul. Wojska Polskiego 22, 37-710 Żurawica;
3) Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury, ul. Poniatowskiego 49A, 37-500 Jarosław;
4) Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury, ul. Sandomierska 20, 37-400 Nisko.
8. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia.
9. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się