Przetarg nieograniczony na wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem oraz holu lub odrębnego pomieszczenia do celów wystawienniczych oraz usługę gastronomiczno-cateringową w związku z organizacją konferencji, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 19.10.2017r

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowo-gastronomicznej, wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem oraz holu lub odrębnego pomieszczenia do celów wystawienniczych na potrzeby konferencji „Robota nie tylko dla robota - Rola Publicznych Służb Zatrudnienia w procesie reaktywacji i wsparcia zawodów rzemieślniczych w regionie”. Konferencja dla 100 osób odbędzie się we Wrocławiu w dniu 19. 10. 2017r.
2.Obiekt, w którym odbędzie się konferencja, powinien znajdować się na terenie miasta Wrocławia w odległości do 5 od dworca PKP. Odległość będzie liczona jak dla pokonywania trasy samochodem od punktu: Dworzec PKP ul. Piłsudskiego 105, we Wrocławiu). Odległość drogową należy liczyć przy pomocy mapy Google https://www.google.pl/maps wybierając opcję „pokonuję trasę samochodem” Wszystkie wymienione powyżej usługi zostaną zapewnione dla 100 osób, z możliwością zmniejszenia tej liczby maksymalnie o 15 osób. Wszystkie usługi muszą być wykonane na terenie jednego obiektu, posiadającego decyzję kategoryzacyjną na hotel co najmniej trzygwiazdkowy wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006, nr 22 poz. 169 z późniejszymi zmianami ) bądź w obiekcie konferencyjno-szkoleniowym.
3.Wykonawca zapewni 10 bezpłatnych miejsc parkingowych. Parking powinien znajdować się
w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu, przed hotelem lub w jego podziemiach.
4.Zamawiający wymaga stałej obecności przedstawiciela lub rezydenta Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za sprawną organizację wszystkich zamawianych usług.
5.Hotel lub obiekt konferencyjno-szkoleniowy oraz wszystkie pomieszczenia użytkowe podczas konferencji powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych tj. bez barier architektonicznych.
6.Konferencja ma mieć charakter zamknięty. Wykonawca zapewni, aby w wynajmowanych pomieszczeniach przebywali tylko uczestnicy konferencji.
7.Goście konferencji powinni mieć dostęp do bezpłatnej szatni.
8.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zadbał o zapewnienie bezpieczeństwa uczestników konferencji i wskazał osobę (lub osoby) kompetentną w kwestii stosowania procedur w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uczestników konferencji, która pokieruje ewentualną akcją ewakuacyjną oraz poinformuje przedstawiciela Zamawiającego o tych procedurach przed rozpoczęciem konferencji, w godz. 9.30-9.45.
9.Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia sali konferencyjnej, holu lub sali wystawowej oraz szatni i parkingu w dniu 19. 10 .2017r w godzinach od 09.00 do 15.00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się