usługa całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów ZOZ w Nidzicy w formie cateringowej (Postępowanie II)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi
służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności. Obejmuje ona:
a. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka,
b. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 3 z Kuchni Mlecznej Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami,
c. dostarczanie posiłków do wydzielonego miejsca w Szpitalu („miejsce dostarczenia posiłków”), a następnie wydawanie posiłków pacjentom przez pracowników
Wykonawcy (w systemie cateringowym w dostawie do „łóżka pacjenta”),
d. odbiór naczyń z oddziałów Szpitala i Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego oraz ich transport do zmywalni położnej w siedzibie Zamawiającego,
e. zmywanie i dezynfekcję naczyń stołowych oraz sztućców, a także innych urządzeń służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności, zgodnie z przepisami
sanitarno – epidemiologicznymi, do których stosowania zobligowane są podmioty działalności leczniczej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procedurami i normami w zakresie żywienia i
bezpieczeństwa żywności ( polskimi i unijnymi ), a także zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, z zasadami HACCP, jak również
do przestrzegania wewnętrznych Regulaminów i Zarządzeń Zamawiającego.
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 5 załączonym do SIWZ. (Projekt umowy)
4. Wymagane do stosowania diety: ( opis w projekcie umowy załącznik Nr 5)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się