DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do dezynfekcji i materiałów do sterylizacji do
6 przychodni podległych SZPZLO w Warszawie, ul. Jagiellońska 34, zlokalizowanych w 5 obiektach
na terenie Pragi- Północ. Wykaz przychodni będzie stanowił załącznik do umowy.
2. Szczegółową specyfikację preparatów do dezynfekcji i materiałów do sterylizacji będących
przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych na poszczególne zadania określone w załączniku nr 1. Łączna ilość – 4 zadania:
1) zadanie nr 1 – preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi
2) zadanie nr 2 – Preparaty do mycia rąk, dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych
3) zadanie nr 3 – Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni
4) zadanie nr 4 – materiały do sterylizacji
Uwaga - Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do poszczególnych zadań

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się