Przetarg nieograniczony na wynajem sal szkoleniowych z wyposażeniem standardowym oraz zapewnienie usługi hotelarskiej i gastronomicznej, w związku z organizacją trzydniowych szkoleń dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, z podziałem na cztery zadania.

» Opis zapytania

1)Uczestnikami szkoleń będą pracownicy zatrudnieni w wojewódzkim oraz powiatowych urzędach pracy woj. dolnośląskiego. Szkolenia prowadzone będą przez trenerów przygotowanych przez MRPiPS do prowadzenia szkoleń w tym zakresie, zatrudnionych w CIiPKZ DWUP oraz PUP.
2)Wszystkie wymienione wyżej usługi powinny być świadczone w jednym obiekcie (budynku lub zespole budynków) tj. w hotelu posiadającym decyzję kategoryzacyjną na hotel minimum dwugwiazdkowy wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego lub w obiekcie konferencyjno-szkoleniowym.
3)Zamawiający wymaga stałej obecności przedstawiciela/rezydenta Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za sprawną organizację wszystkich zamawianych usług.
4)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ogólnej liczby osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach i korzystających z poszczególnych usług maksymalnie o 5 osób.
5)Ostateczna liczba osób uczestniczących w szkoleniu oraz korzystających z usługi hotelarskiej i gastronomicznej będzie podana Wykonawcy drogą e-mailową oraz potwierdzona telefonicznie na 4 dni przed planowanym terminem realizacji usługi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się