Sukcesywna dostawa (w okresie 36 miesięcy) ciekłego azotu do zbiorników posiadanych przez Zamawiajacego w ilości 45 000 l dla ACMiN AGH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciekłego azotu w ilości 45 000 l w okresie 36 miesięcy zgodnie z opisem zawartym w pkt 3.1 SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się