Dostawa środków czystości i do sprzątania; worków; worków rozpuszczalnych; soli tabletkowanej; baterii, lampek, przedłużaczy; myjek do mycia pacjentów - 92/PN/2017

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i do sprzątania; worków; worków rozpuszczalnych; soli tabletkowanej; baterii, lampek, przedłużaczy; myjek do mycia pacjentów w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
2.Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).
4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze składa się z 8 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.
5.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).
7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10.Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
11.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
13.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.