Usługa cateringu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu z podziałem na 2 części:
1) usługa cateringowa dla grupy do 170 osób podczas Warsztatów dla grupy docelowej projektu Geothermal4PL pt. Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus w Chęcinach w dniach 5-6 października 2017r.
2) usługa cateringowa dla grupy do 65 osób w Warszawie 25 października 2017 r. podczas konferencji – sesji zamykającej projekt w ramach projektu Geothermal4PL „Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce”.
2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się