Usługa żywienia pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywieniowych na zasadzie przygotowania i przywozu do szpitala, ich dystrybucji na oddziały i dystrybucja na oddziałach do łóżka chorego oraz mycie naczyń, odbiór resztek pokonsumpcyjnych.
2. Szczegółowe warunki realizacji usługi zostały określone w załączniku do siwz pn. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi równocześnie załącznik do wzoru umowy.
3. Szacunkowa średniomiesięczna ilość wydawanych posiłków całodniowych waha się w granicach 2600 plus minus 10%. Różnica in plus dotyczy także osobodni w ciągu jednego dnia, jednego miesiąca, dwunastu miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się