Przetarg na obsługę, przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Birczy, Gimnazjum w Birczy oraz do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Bircza.

» Opis zapytania

Część 01
Przygotowanie ciepłych jednodaniowych posiłków w postaci zup zgodnie
z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży, ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

1. Przez ciepły posiłek rozumie się porcje zupy spełniające następujące minimalne warunki:
a) Pojemność nie mniej niż - 350 ml
b) Kaloryczność zupy około - 350 kcal
c) Temperatura - 75ºc
d) Wkładka mięsna - 40 g (bez kości, nie powinna być tłusta i przerośnięta)
e) Porcje pieczywa - 75 g ( z mąki razowej lub pełnoziarnistej )

2. Drugie danie:

a) Pojemność łącznie 400 g
b) Ziemniaki lub zamiennik ( kasza, ryż, makaron lub inne) - 200g
c) Mięso lub ryba - 100g
d) Surówka - 100g
Posiłki muszą być wydane w jednorazowych naczyniach + sztućce


Część 02
1.Przygotowanie suchego posiłku spełniającego następujące minimalne warunki:
a) Bułka (z mąki razowej lub pełnoziarnistej) -100 g
b) Masło -10 g
c) Wędlina lub ser żółty -30 g
d) Herbata -200 ml


W każdym jednym posiłku musi znajdować się „dodatek” np.: sałata, ogórek, pomidor, szczypior, rzodkiewka itp.

Posiłki powinny być przygotowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach / Dz. U. z 2015 r. poz. 1256/ obowiązujące od 1 września 2015r.
Wykonawca usługi zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


Wykonawca będzie dostarczał posiłki do ns. szkół:
- Zespół Szkół w Birczy
- Gimnazjum w Birczy
- SP Kuźmina
- SP Leszczawa Dolna
- SP Żohatyn
- SP Lipa
- SP Sufczyna

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na obie części zadania łącznie. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na poszczególne dania w części 1.

część 01 – posiłki z punktu 1, 2
część 02 – posiłek z punktów 1.

Posiłki z części 01 – dostarczane będą dwa razy w tygodniu – zupa- poniedziałek i czwartek środa - drugie danie natomiast z części 02 – bułka - wtorek i piątek.

W okresie od podpisania umowy do 22 grudnia 2017 r. liczba wydawanych posiłków tj. ok. 380 może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu o 20 %.

Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowych tych samych posiłków w ciągu 10 dni.

Dostarczanie posiłków powinno odbywać się własnym transportem przystosowanym do przewożenia posiłków w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych dań w określonych godzinach uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych szkół z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej oraz wydaniem posiłku.

Do Wykonawcy należy posprzątanie pomieszczenia w którym wydawany jest posiłek łącznie z zabraniem śmieci.

Wykonawca posiada własne naczynia między innymi ( talerze, sztućce, kubki ).

W koszt usługi należy wliczyć:
a) koszt robocizny i koszt zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji usługi oraz koszt dowozu posiłków do poszczególnych szkół.
b/ koszt wydania posiłków uczniom, koszt naczyń jednorazowego użytku
c/ sprzątnięcia jadalni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się