Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych

» Opis zapytania

Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych, Część A – Zamrażarka niskotemperaturowa do -86°C, Część B – Zamrażarka niskotemperaturowa, Część C - Zamrażarka niskotemperaturowa.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 A-C (Arkusz informacji technicznej) do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 5 do SIWZ). Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz spełniał wymogi zawarte w Arkuszu informacji technicznej - załącznik nr 2 A-C. Miejscem dostaw zamrażarek są: Część A - Katedra i Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, Część B - Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, Część C - Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, ul. Borowska 211 a, 50-556 Wrocław, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 – na miejsce wskazane przez Użytkownika danej Katedry - na własny koszt i ryzyko z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezpieczną i bezusterkową dostawę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.