Dostawa środka pianotwórczego oraz środków chemicznych

» Opis zapytania

Część A
Dostawa syntetycznego środka pianotwórczego do działań gaśniczych dla PSP w ilości 19 ton.
Wymagania: zalecane stężenie stosowania z wodą gaśniczą 3% obj. ,środek do zwalczania pożarów z grup A i B, temperatura stosowania minimum -10°C, skuteczność gaśnicza wg PN-EN 1568-1,PN-EN 1568-2. Dostawa do siedziby zamawiającego w opakowaniach bezzwrotnych pojemnikach IBC 1000. Minimalny okres użytkowania - trwałości środka z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB). Zamawiający wymaga aby Wykonawca na własny koszt dokonał badania skuteczności gaśniczej piany ciężkiej w małej skali wariant z wodą wodociągową - testy (gaszenie n-heptanu), parametry piany i ocena przydatności dostarczonego produktu. Procedura pobrania próbek do badania została opisania w załączniku nr 8 do SIWZ . Środek gaśniczy musi być wyprodukowany w 2017 roku.

Część B
Dostawa sorbentów i preparatu odtłuszczającego
1) Dostawa sorbentu sypkiego mineralnego, niepalnego i nietoksycznego w ilości 9000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg do stosowania na powierzchnie suche, do usuwania substancji ropopochodnych, granulacja 0,2mm - 0,9mm. Chłonność min. 100% wagi użytego sorbentu. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości sorbentu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Sorbent musi być wyprodukowany w 2017 roku.
2) Dostawa sorbentu sypkiego do działań ekologicznych w ilości 5000 kg w opakowaniach jednostkowych 20 kg przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych, olejów oraz ciekłych tłuszczy do stosowania na powierzchnie stałe - mokre, nie może chłonąć wody podczas jego stosowania. Granulacja 0,1 mm do 5 mm. Chłonność min 60%wagi użytego sorbentu. Bezpłatny odbiór zużytego sorbentu. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania sorbentu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Sorbent musi być wyprodukowany w 2017 roku.
3) Dostawa preparatu odtłuszczającego płynnego - preparat do usuwania (zmywania) zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, penetrujący powierzchnie skażone w ilości 3000 litrów opakowania jednostkowe 30 l. Środek niepalny, nietoksyczny i nieżrący. PH środka od 6,8 do max 7,2. Preparat w formie produktu końcowego gotowy do użycia w stężeniu roboczym tzn. bez potrzeby rozcieńczania z wodą. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości preparatu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 5 lat. Preparat musi być wyprodukowany w 2017 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się