Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych, w podziale na 5 (pięć) części zamówienia, zwanych dalej Pakietami od 1 do 5:
1. Pakiet 1 – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej
2. Pakiet 2 – Dostawa termomikserów z wymiennymi blokami grzejnymi
3. Pakiet 3 – Dostawa automatycznego licznika komórek
4. Pakiet 4 – Dostawa mikrowirówki
5. Pakiet 5 – Dostawa inkubatora
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 5” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się