Zakup macierzy dyskowej 425 TB dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup macierzy dyskowej 425 TB dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ tj. "Parametry techniczne".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.08.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nośniki danych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się