Wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2018 oraz albumów pt. „Kampus Politechniki Gdańskiej” do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy z grafiką autorską na rok 2018 do 45 jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej oraz wykonanie i dostawa albumu pt.: „Kampus Politechniki Gdańskiej” do 16 jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6 i 7 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 30199700-7, 22100000-1
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część 1 – dostawa kalendarzy na 2018 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
a) Kalendarzy książkowych format A5
b) Kalendarzy kieszonkowych
c) Kalendarzy ściennych jednodzielnych
d) Kalendarzy blokowych
e) Etui na kalendarze książkowe
Część 2 – Wykonanie i dostawa dostawa albumów pt. „Kampus Politechniki Gdańskiej. Album w dwóch wersjach językowych. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości 100% zamówienia podstawowego. Nakłady w ramach prawa opcji będą dostarczane do jednostek organizacyjnych PG w ramach bieżących zamówień
5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obydwie części zamówienia.
6. Zamawiający nie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia czynności, dla których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.08.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się