Dostawa sprzętu AGD dla Domów Studenta i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu AGD dla Domów Studenta i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, z podziałem na części:
1. Część nr 1: Dostawa sprzętu AGD dla Domów Studenta UO – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
2. Część nr 2: Dostawa ekspresu do kawy dla Instytutu Politologii UO – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ.
3. Część nr 3: Dostawa ekspresu do kawy dla Biura Promocji i Informacji UO – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się