Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. – usługa cateringowa.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
Część I zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków w dniach, w których odbywać się będzie nauka, dla uczniów w następujących szkołach:
- Szkoła Podstawowa w Kłodzinie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie Oddział „0” w Karsku,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie,
- Gimnazjum w Przelewicach.
Łączna ilość uczniów objętych dożywianiem około: 100 osób. Planowana ilość dostarczonych posiłków w okresie realizacji zamówienia 37.400 szt.

2) Dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: od 5 września 2017 r.- 20 czerwca 2019 r. Z przygotowania i dostawy posiłków wyłącza się dni wolne od nauki szkolnej zgodnie z organizacją roku szkolnego 2017/2018 i 2018/2019.

3) Wskazane posiłki muszą być przygotowywane w następującej formie:
• trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) drugie danie będące posiłkiem mięsnym lub rybnym z surówką lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem lub sokiem owocowym. Do mięsa mogą być podawane zamiennie: ziemniaki, kasza, ryż, makaron. Drugie danie mogą stanowić też pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal.
Zamawiający zastrzega, że danie takie jak: pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety winny być serwowane nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
• dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) zupa z mięsną wkładką (mięso lub kiełbasa) o pojemności 400 ml podana ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.

Części II.
1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków w dniach, w których odbywać się będzie nauka dla uczniów Punktów Przedszkolnych w Przelewicach Szkoły Podstawowej w Kłodzinie. Łączna ilość dzieci: 50 osób. Planowana ilość dostarczonych posiłków (dzienne wyżywienie) w okresie realizacji zamówienia 20.700 szt. Zamówienie obejmuje transport posiłków i dostarczenie ich do Punktów Przedszkolnych w Przelewicach, podlegających Szkole Podstawowej w Kłodzinie.
2) Dni nauki, w których będą wydawane uczniom posiłki: od 1 września 2017 r.- 31 sierpnia 2019 r. Z przygotowania i dostawy posiłków wyłącza się dni wolne od nauki szkolnej zgodnie z organizacją roku szkolnego 2017/2018 i 2018/2019.
3) Posiłek nr 1 ma się składać z kolorowych kanapek z wędliną lub nabiałem lub dżemem lub paróweczki oraz zupy mlecznej: m.in. kaszki mleczno-ryżowe, płatki z mlekiem. Kanapki podawane ze świeżymi warzywami: pomidorem, ogórkiem, sałatą, rzodkiewką, papryką. Napoje: herbata lub kakao, posiłek wydawany jest o godz. 8.30 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 450 kcal.
Posiłek nr 2 ma się składać z owoców, jogurtu lub biszkoptów oraz soków owocowych - posiłek wydawany jest o godz. 10.30 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 200 kcal.
Posiłek nr 3 ma się składać z zupy, dania mięsnego lub jarskiego lub ryby, surówki, kompotu z owoców. Posiłek wydawany jest o godz.13.00 Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 450 kcal.
Posiłek nr 4 ma się składać z ciasta lub bułeczki maślanej z serkiem homogenizowanym, lub wafelkiem czekoladowym lub kisielu, lub budyniu, sałatki owocowej lub marchewkowych gryzaków. Napoje: herbatka lub sok owocowy lub woda niegazowana, posiłek wydawany jest o godz. 14.45. Minimalna wartość kaloryczna posiłku: 200 kcal.
Wymagania dla wszystkich posiłków objętych przedmiotowym zamówieniem.
• Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, przygotowywane zgodnie z zasadami żywienia dzieci, smaczne i atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Urozmaicenie posiłków będzie dotyczyć: doboru posiłków, barwy, smaku, zapachu, konsystencji i sposobu przyrządzania potraw;
• Posiłki dostarczane będą w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny przewożonych potraw;
• Zamawiający zastrzega w uzasadnionych przypadkach zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant ( kanapka, np. bułka z szynką lub serem + soczek, lub drożdżówka + soczek) i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektora szkoły/przedszkola.
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić naczynia jednorazowego użytku, w których będą spożywane dostarczone posiłki oraz opakowań kanapek (w przypadku zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant). Koszt tych opakowań powinien być uwzględniony w cenie jednostkowej określonej w formularzu ofertowym.
• Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość termosów. W ramach zamówienia Wykonawca nieodpłatnie dokonywać będzie odbioru resztek posiłków oraz zużytych naczyń jednorazowego użytku, zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dobę.
• Przy planowaniu posiłków wykonawca uwzględniać będzie zalecaną wartość energetyczną dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz normy produktów dla każdej z grup, będzie brać również pod uwagę wartość odżywczą przygotowywanych posiłków.
• Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek;
• Wykonawca zaświadcza, że dysponuje pracownikami, którzy posiadają aktualne wymagane do prowadzenia żywienia zbiorowego karty lub książeczki zdrowia oraz środkiem transportu do przewozu posiłków (właściwy stan sanitarno-techniczny potwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną);
• Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149, z późn.zm);
• Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z dyrektorem szkoły/przedszkola. Obiady do szkół/przedszkoli należy dostarczyć w ramach kosztów własnych (wraz z załadunkiem i rozładunkiem), Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać (zwiększyć lub zmniejszyć) w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektora szkoły/przedszkola.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się