Dostawa sprzętu chłodniczego, grzewczego, urządzeń myjących do montażu, kuchennego i gastronomicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu chłodniczego, grzewczego, urządzeń myjących do montażu, kuchennego i gastronomicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: formularze ofertowe (załączniki nr 1.1-1.4), wzór umowy (załącznik nr 3).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się