PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PIOTROWICACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

» Opis zapytania

1)przygotowanie i dowóz każdego dnia tygodnia za wyjątkiem dni wolnych od nauki - gorących obiadów dwudaniowych z kompotem w ilości średnio 137 zestawów dziennie dla dzieci w wieku szkolnym, w okresie od dnia 11.09.2017 r. do dnia 21.06.2018r. Dostawa o godz. 11.00 – nie później niż do godz. 11.15;
2)przygotowanie i dowóz każdego dnia tygodnia za wyjątkiem dni wolnych od zajęć - gorących obiadów dwudaniowych z kompotem, śniadaniem i podwieczorkiem w ilości średnio 50 zestawów dziennie dla dzieci w wieku przedszkolnym, w okresie od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.08.2018r., z jednym miesiącem przerwy w okresie wakacji letnich. Dostawa śniadania o godz. 8.00 – nie później niż do godz. 8.15, pozostałe jak dla szkoły. Maksymalne zapotrzebowanie na posiłki:
1) zupa+ drugie danie + kompot dla uczniów ze szkoły – dla 137 dzieci,
2) zupa + drugie danie + kompot dla dzieci z przedszkola – 50 dzieci,
3) śniadanie dla dzieci z przedszkola – 50 dzieci,
4) podwieczorek dla dzieci z przedszkola – 50 dzieci.
W roku szkolnym 2016/2017 liczba uczniów korzystających z obiadów wynosiła 60.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów, a wszelkie zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem, do godziny 14.00. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych wyznacza się ze strony Zamawiającego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. , poz.149), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
1) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potraw nie może się powtarzać w tym samym tygodniu,
2) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych –konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
3) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone,
4) potrawy powinny być przygotowane estetycznie.
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno- epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający posiada własne naczynia – talerze, sztućce. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom. Koszt związany z wydawaniem posiłków, myciem naczyń i sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się