Dostawa środka do upłynniania - zwiększania rozlewności mieszanin popiołowo-wodnych o zwiększonych gęstościach dla TWD ZG Brzeszcze.

» Opis zapytania

Termin realizacji - do 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia,
Miejsce dostawy - TWD ZG Brzeszcze,
Termin płatności - 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,
Wymagane dokumenty:
- Świadectwo jakości (zawierające datę produkcji, czas gwarancji nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy).
- Dowód dostawy lub inny dokument pełniący rolę dokumentu dostawy zawierający co najmniej wszystkie informacje wymagane dla dokumentu dostawy.
- Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się