Serwis maszyn cyfrowych Océ – VP4120 i Canon Image Press C6010S

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie serwisu maszyn cyfrowych Océ – VP4120 i Canon Image Press C6010S dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu Warszawskiego.
2.W ramach usługi wykonawca zobowiązuje się wykonać pełną obsługę serwisową polegającą na naprawie, przeglądach, regulacji, konserwacji maszyn cyfrowych oraz na wymianie uszkodzonych i zużytych części, a także na dostawie toneru i wymianie materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru w celu utrzymania maszyn cyfrowych w ciągłej sprawności technicznej i gotowości do pracy.
3.Zakres usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ.
4.W przypadku, gdy zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku
Nr 1 do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się