Dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego - Nr 21/17/N

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego i materiałów biurowych dla 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i w ogólnych warunkach umowy (dla poszczególnych części załączniki odpowiednio dla części I – załącznik nr 4a, dla części II- załącznik nr 4b, dla części III – załącznik nr 4c).

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 niezależne części:

- Część I - materiały biurowe – Sekcja Szkoleniowa

Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa m.in.: etykiet samoprzylepnych, folii do laminowania, teczek kartonowych, segregatorów, skoroszytów, folii do drukarek laserowych, folii na mapy, papieru ksero, zakładek indeksujących, szuflad na akta, zeszytów, wskaźników teleskopowych, pudełek archiwizacyjnych, wąsów-klipsów archiwizacyjnych, długopisów, kopert, dziurkaczy, zszywaczy, desek z klipsem i okładką, wkładów, teczek, zszywek tapicerskich i kartonu ozdobnego, flipchartów mobilnych, tablic magnetycznych suchościeralnych, tablic korkowych w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).

Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy
z Zamawiającym do przekazania w formie papierowej dla następujących pozycji: 25, 26, 30, 31 następujących elementów: producenta oraz innych elementów identyfikujących zaoferowany przedmiot zamówienia, tj. numer katalogowy producenta lub typ lub model lub symbol bądź nazwa. Określony wyżej dokument musi być złożony (przesłany)
w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentacji wykonawcy.

Wszystkie dostarczone materiały biurowe winny być fabrycznie nowe i oryginalne, nie mogą posiadać śladów ich uszkodzenia ani wcześniejszego używania. W przypadku pozycji opakowanych – posiadające fabryczne opakowania wolne od wad technicznych
i odpowiednio oznakowane – m. in. nazwą towaru, nazwą producenta itp. Dostarczone materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w załączniku nr 1 SIWZ (formularzu ofertowym). Dostarczone materiały biurowe winny być opakowane w opakowania uniemożliwiające ich uszkodzenie podczas transportu.

- Część II - materiały biurowe – Służba Łączności i Informatyki

Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa m.in.: papieru ksero komputerowego w formacie A-3 i A-4, folii do drukarek, folii i kalek do ploterów, papieru do ploterów, papieru foto, papieru kolorowego, papieru sublimacyjnego, papieru termicznego, papieru termoczułego, papieru samoprzylepnego w ilościach i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).

Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy
z Zamawiającym do przekazania w formie papierowej dla następujących pozycji: 37, 38 następujących elementów: producenta oraz innych elementów identyfikujących zaoferowany przedmiot zamówienia, tj. numer katalogowy producenta lub typ lub model lub symbol bądź nazwa. Określony wyżej dokument musi być złożony (przesłany)
w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentacji wykonawcy.

- Część III -sprzęt biurowy - niszczarki, w tym:
• część III A (sprzęt biurowy – niszczarki - Infrastruktura),
• część III B (sprzęt biurowy – niszczarki – Służba Uzbrojenia i Elektroniki)

Przedmiotem zamówienia w części III jest dostawa niszczarek dokumentów w ilościach
i szczegółowym asortymencie określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).

Część III A - Niszczarki biurowe przeznaczone do pracy ciągłej i codziennego niszczenia, tj. do cięcia dokumentów papierowych, zszywek i spinaczy biurowych, kart kredytowych oraz płyt CD/DVD. Urządzenia powinny posiadać parametry techniczne określone w formularzu ofertowym – załączniku Nr 1 do SIWZ, muszą być wyposażone w silnik o mocy nie mniejszej niż wskazana w formularzu ofertowym gwarantować prędkość i wydajność cięcia nie mniejszą niż wskazana w formularzu ofertowym oraz być bezpieczne dla użytkowników.

UWAGA: Cena jednostkowa brutto niszczarki (poz. 67, 68, 69 formularza ofertowego) – nie może przekraczać wartości środka trwałego, tj. 3500,00 zł (zamawiający nie może kupować środków trwałych ze środków własnych). Oferta wykonawcy, który zaoferuje cenę jednostkową brutto powyżej wskazanej wyżej wartości zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen asortyment jednej, dwóch lub trzech części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na poszczególne podgrupy (np. oferty wyłącznie na część III A lub III B). Zamawiający nie ogranicza ilości części na jakie wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 lub 3 części zamówienia. Każda część będzie oceniana odrębnie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się