Dostawa farb do drukarni flrksograficznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb do drukarni fleksograficznej. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt farb do drukarni Zamawiającego znajdującej się na terenie Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „PIAST” – pomieszczenie produkcyjne zlokalizowane na terenie Zakładu Karnego w Wołowie (56-100), ul. Więzienna 6. Zamówiony towar musi być dostarczany transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i musi być wniesiony do pomieszczenia produkcyjnego w godzinach od 700 do 1300. Wszelkie koszty związane z realizacją dostaw w pełni ponosi Wykonawca zadania.

3.2 Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia:.
FARBY ROZPUSZCZALNIKOWE NITROCELULOZOWE I POLIURETANOWE
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
WYMOGI TECHNICZNE:
1. Żywica powierzchniowa
2. Żywica Laminacyjna
3. Biała do druku powierzchniowego
4. Biała do laminacji standard i wysokoodpornościowa
5. Biała do pasteryzacji
6. Rozjaśniacze:
• Rozjaśniacz wolny
• Rozjaśniacz szybki
7. Bazy pigmentowe wolne:
• Yellow
• Magenta
• Cyan
• Black
8. Bazy pigmentowe szybkie
• Viollet
• Warm red
• Orange
• Green
• Rhodamine red
9. Farby specjalne
• Silver
• Silver metalic
• Lakier połyskowy
• Lakier matowy
• Primer
10. Gotowe farby do druku
• Yellow
• Magenta
• Cyan
• Black
• Rozjaśniacz
11. Farby do szybkich druków o wysokiej liniaturze – druków HD
• Yellow
• Magenta
• Cyan
• Black

Oferta na dostawy w beczkach do 200 kg i pojemnikach do 25 kg.
Farby do druku powierzchniowego o wysokiej odporności na ścieranie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się