Dostawa urządzeń do niszczenia dokumentów klasy P-5, P-6, P-7

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do niszczenia dokumentów klasy P-5/ O-5, P-6/O-6, P-7 wg zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp): urządzenie do niszczenia dokumentów kl. P-5/O-5 - zamówienie podstawowe 38 szt.; urządzenie do niszczenia dokumentów kl. P-6/O-6 - zamówienie podstawowe 16 szt., zamówienie opcjonalne 4 szt.; urządzenie do niszczenia dokumentów kl. P-7 - zamówienie podstawowe 12 szt.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się