Dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, ul. Łączna 1 oraz dostawa obiadów dla wychowanków przedszkola.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie śniadań, gorących dwudaniowych obiadów i kolacji dla dzieci i młodzieży do internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, ul. Kruszyna 1 oraz obiadów dla wychowanków przedszkola. Usługa realizowana będzie w czasie nauki szkolnej z wyłączeniem ferii, świąt, wakacji oraz dni wolnych od zajęć szkolnych( nie dotyczy Przedszkola).. Posiłki dostarczane będą przez Wykonawcę własnym środkiem transportu, na własny koszt, w pojemnikach i termosach, w szczelnie zamykanych. Wykonawca ponosi koszt załadunku i rozładunku wszystkich dostarczonych posiłków. W ramach zamówienia Wykonawca nieodpłatnie dokonywać będzie odbioru niespożytych resztek posiłków.
Zamawiający zastrzega, że ilość dostarczanych gorących posiłków może zmienić się w trakcie obowiązywania zamówienia. Każdorazowo na bieżąco dostarczający gorące posiłki będzie informowany o ilości posiłków, które ma dostarczyć w danym dniu\, zgodnie z zapisem w SIWZ. Dostawa posiłków do wszystkich punktów szkolnych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych, do wskazanych pomieszczeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się