Świadczenie usług całodziennego żywienia dla młodzieży przebywającej w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu przy ul. Przemysłowej 1.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest : usługa pn. ”Świadczenie usług całodziennego żywienia dla młodzieży przebywającej w Bursie Szkolnej w Kaliszu przy ul. Przemysłowej. 1.”
2. Łączna powierzchnia stołówki wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi 90 m2.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi żywienia w formie cateringu z częściowym wykonaniem posiłków, które muszą być przygotowywane partiami ze względu na długość wydawania posiłków, na bazie istniejącej kuchni mieszczącej się przy ul. Przemysłowej 1.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i wydawania czterech posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 120 wychowanków Bursy Szkolnej Nr 1 w dniach nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw świątecznych, wakacji i ferii oraz absencji chorobowej ucznia.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki, uwzględniając podstawowe składniki i produkty spożywcze wysokiej jakości, stosowane w żywieniu, zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie higieny osobistej personelu Wykonawcy, warunków przygotowywania i podawania posiłków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 r. poz.1154).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2017 | 08:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się