Dostawa sukcesywna środków czystości przez okres 1 roku dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej.

» Opis zapytania

Zgodnie z formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ, dostawy sukcesywne do poszczególnych jednostek Politechniki na terenie Rzeszowa oraz OKL w Jasionce, do Albigowej i Stalowej Woli, na podstawie pisemnego zamówienia. Dostawa w ciągu maksymalnie 48 godzin od złożenia zamówienia. Przedmiotem pojedynczego zamówienia i dostawy może być nawet 1 szt. danego produktu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym zał. nr 2 do SIWZ.
Wszystkie oferowane artykuły muszą posiadać karty charakterystyki produktu (jeśli są wymagane ustawą z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. z 2001 r. nr 11, poz. 84 z pózn. zm. i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami) oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym a w konsekwencji dopuszczone są do obrotu i używania.

Okres przydatności do użytku dostarczonych środków czystości nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się