Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego przez okres 6 miesięcy do jednostek UMP