Dostawa materiałów promocyjnych.

» Opis zapytania

Wspólny Słownik Zamówień CPV
Przedmiot główny: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne.
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z podziałem na części :
Część 1:
1) Długopis typu TIN TOUCH-PEN z nadrukiem, ilość 1000 sztuk,
2) Długopis typu COSMO z nadrukiem, ilość : 1000 sztuk,
3) Torby reklamowe z nadrukiem mieszczące format A4, ilość: 1500 sztuk,
4) Torby reklamowe z nadrukiem mieszczące format A3, ilość: 1000 sztuk,
5) Notes A4 z nadrukiem biały w kratkę, ilość: 1500 sztuk,
6) Teczki firmowe z kieszenią na dokumenty z nadrukiem, ilość: 1500 sztuk,
7) Pendrive w kształcie karty z nadrukiem, ilość: 400 szt.,
8) Magnes reklamowy z nadrukiem, ilość: 1000 szt.,
9) Smycz reklamowa z nadrukiem, ilość : 1000 sztuk,
10) Długopis ze wskaźnikiem laserowym i latarką LED z nadrukiem: ilość 200 sztuk.Część 2:
1) Znaczek typu pin z nadrukiem wraz z pudełkiem - ilość 300 sztuk.

Jeżeli Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy produktu, to dopuszcza się oferowanie produktu równoważnego pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się produkt wskazany przez Zamawiającego. W tym wypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. W przeprowadzonym dowodzie
należy odnieść się do norm parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać iż produkt oferowany jako równoważny nie jest gorszy od wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ.

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe ( bez śladów użytkowania).
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia sporządzenia, (w oparciu o materiały od zamawiającego) przed wykonaniem zadania koncepcji graficznej i przedstawienie jej w wersji elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji ( min 2 koncepcje)
Dostawa wykonanych materiałów będących przedmiotem niniejszego postępowania odbywać się będzie w oparciu o zaakceptowaną przez zamawiającego koncepcję graficzną. Techniki zdobienia materiałów promocyjnych i informacyjnych wskazane są w Opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku 1 do SIWZ.
Logotyp UJK dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.ujk.edu.pl/Znaki_graficzne_UJK.html
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na materiały promocyjne będące przedmiotem niniejszego postępowania - min. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się