dostawa artykułów biurowych

» Opis zapytania

Dostawa artykułów biurowych: część I - różny sprzęt i artykuły biurowe, część II - materiały papiernicze i kalendarze. Przedmiotem dostawy mogą być jedynie te artykuły, które spełniają wymagania jakościowe i są ujęte w załączniku nr 7 i 8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym transportem i siłami przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i ilością wskazaną przez zamawiającego w zamówieniu złożonym drogą pisemną, elektroniczną lub faksem, przesłanym na adres wskazany przez wykonawcę. Zamówienia będą zgłaszane na podstawie jednostronnych dyspozycji zamawiającego, w miarę jego potrzeb i będą dostarczone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia. Ilość asortymentu w poszczególnych pozycjach będzie zamawiana stosownie do potrzeb z zastrzeżeniem, że suma dostaw nie będzie mniejsza niż 70% całej umowy. Ilość asortymentu złożonego w pojedynczym zamówieniu opiewać będzie na wartość: dla części I - nie mniejszą niż 50 000 PLN brutto, dla części II - nie mniejszą niż 20 000 PLN brutto.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się