GAZY MEDYCZNE I TECHNICZNE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie Formularzem cenowym. Dostawy realizować w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30. W przypadku dostaw o innych porach konieczne jest wcześniejsze ustalenie z Zamawiającym terminu dostawy, podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.Dostawy będą realizowane do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych (kryterium oceniane) od zgłoszenia zapotrzebowania (telefonicznie, faksem, e-mailem) przez Zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się